Generalforsamling

GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til Ordinær generalforsamling i Viborg HK Fanklub i henhold til vedtægterne. Mandag den 30/9 kl 18.00 i Heidi Astrup Lounge.

Efter generalforsamling vil fanklubben være vært med et stykke smørebrød og en øl/vand eller et glas vin. Hertil skal der tilmelding på turtelefon 60809300 eller herunder kun på facebook. senest den 24/9

Husk at betale kontingent inden 30/9 for at i kan stemme.

 

Dagsorden

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Fremlæggelse af regnskab for det forgangne regnskabsår til  godkendelse, samt budget for det kommende år.
  5. Fastsættelse af kontingent for 2020-2021
  6.  Indkomne forslag
  7.  Valg til bestyrelsen. På valg er:Helle Krone (ønsker genvalg) Manse Henrik Jensen (ønsker genvalg) Thomas Hvid Sørensen (ønsker genvalg)
  8.  Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
  9. Valg af 2 revisorer samt 1. og 2. revisorsuppleant.
  10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Formanden Niels Rye Bronzehøj 13, 8800 Viborg i hænde senest den 16 september

Niels Rye

Formand

Posted in arrangementer, Ikke kategoriseret, Nyhed.