Generalforsamling

GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldes til Ordinær generalforsamling i Viborg HK Fanklub i henhold til vedtægterne. Fredag den 25/9 kl 18.00 i Heidi Astrup Lounge.
Efter generalforsamling vil fanklubben være vært med et stykke smørebrød og en øl/vand eller et glas vin. Hertil skal der tilmelding på turtelefon 60809300 eller herunder kun på facebook. senest den 21/9
Husk at betale kontingent inden 25/9 for at i kan deltage.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Fremlæggelse af regnskab for det forgangne regnskabsår til godkendelse, samt budget for det kommende år.
5. Fastsættelse af kontingent for 2021-2022
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen. På valg er: Niels Rye, Kjeld Astrup, Jette Andersen
8. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
9. Valg af 2 revisorer samt 1. og 2. revisorsuppleant.
10. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Formanden Niels Rye Bronzehøj 13, 8800 Viborg i hænde senest den 20 september
Niels Rye
Formand
Posted in arrangementer, Nyhed.